GIỚI THIỆU

Chương trình Teamwork99s tại Việt Nam là sản phẩm của sự hợp tác giữa hai tổ chức:
- Văn phòng tư vấn AnCoach - Công ty ANCORIC (Việt Nam)
- Công ty E-MIT Planning (Hàn Quốc)

CÔNG TY ANCORIC

Văn phòng Tư vấn và Huấn luyện AnCoach

SỨ MỆNH CHÍNH CỦA ANCOACH

Cung cấp bộ năng lực tổng thể về Xây dựng Đội ngũ cho 10 - 20% nhân sự chủ chốt, từ đó tạo ra ảnh hưởng đến 80% nhân sự còn lại của công ty khách hàng.

MỤC TIÊU KHÁT VỌNG CỦA ANCOACH

Huấn luyện và Đồng hành đi đến thành công của hơn 10.000 Đội nhóm Lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, góp phần quan trọng thúc đẩy 1 triệu khách hàng hiệu quả hơn trong công việc, hạnh phúc hơn trong đời sống.


GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chính trực (Integity)
Sáng tạo (Creative)
Tín nhiệm (Trust)
Hợp tác (Cooperation)
Chia sẻ (Community)


CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VỚI E-MIT PLANNING (HÀN QUỐC)

Là chương trình nằm trong khuân khổ kế hoạch chiến lược tăng trưởng ANCORIC mạnh mẽ. Chúng tôi hướng đến một mục tiêu biến ANCORIC trở thành một tổ chức cung cấp dịch vụ về Xây dựng đội ngũ/đội nhóm Tổng thể và Chuyên sâu. Chúng tôi sẵn sàng đầu tư, hợp tác hoặc khởi nghiệp cùng nhiều tổ chức cá nhân chuyên gia trong và ngoài nước nhằm cung cấp tốt nhất sản phẩm dịch vụ về teamwork cho khách hàng. Với E-MIT Planning là công ty team building top 3 thị trường Hàn Quốc sau nhiều phiên họp thảo luận với nhau, chúng tôi đã tìm được tầm nhìn, giá trị và kế hoạch chung để phục vụ khách hàng từ tháng 10/2018.

Chúng tôi tin cậy vào sự hợp tác của 2 công ty hàng đầu trên thị trường team building Hàn Quốc và Việt Nam sẽ mang lại những giá trị vượt bậc, đẳng cấp cho khách hàng, đối tác và các bạn